28°

Huyện Lý Sơn

Cảm giác như 27.3°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Mây rải rác
Mây rải rác
26.7° | 27.7°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.6° | 27.2°
Thứ 7 Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
26.4° | 27.7°
Chủ nhật Mây thưa
Mây thưa
27.8° | 27.1°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.7° | 27.7°