Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn

29°/ 33°

Nhiều mây

Nhiều mây
T7
Ngày 10/06
Mưa nhẹ
28° | 30°
Mưa nhẹ
CN
Ngày 11/06
Mưa nhẹ
28° | 30°
Mưa nhẹ
T2
Ngày 12/06
Mưa nhẹ
28° | 30°
Mưa nhẹ
T3
Ngày 13/06
Mưa nhẹ
29° | 30°
Mưa nhẹ
T4
Ngày 14/06
Mưa nhẹ
29° | 30°
Mưa nhẹ