22.1°

Huyện Ngọc Hồi

Cảm giác như 23.9°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° | 31.8°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21.3° | 34.1°
Thứ 7 Mưa vừa
Mưa vừa
22.2° | 31.1°