22.2°

Huyện Krông Pắc

Cảm giác như 23.7°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 7 Mưa vừa
Mưa vừa
22° | 35.7°
Chủ nhật Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.8° | 33.9°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.1° | 33.7°