21.2°

Huyện Quỳnh Nhai

Cảm giác như 23°

Mây rải rác

Mây rải rác

Thứ 3 Mây rải rác
Mây rải rác
19.4° | 33.9°
Thứ 4 Nhiều mây
Nhiều mây
21.3° | 28.7°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.1° | 33.8°